DandelionTraining


Ga naar de inhoudsopgave

Basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden

DandelionTraining

DandelionTraining organiseert een basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden.

Elke dag hebben verzorgenden contact met zorgvragers in hun laatste levensfase. Als verzorgende wordt je voortdurend geconfronteerd met vragen en zorgproblemen. Deze zijn zelden eenvoudig oplosbaar en worden door betrokkenen vaak verschillend beleefd. Als verzorgende sta je naast de patiŽnt en diens naasten. Het verlenen van zorg op maat is hierin belangrijk. Het doel is om het de zorgvrager zo comfortabel mogelijk te maken; wat vandaag geldt, kan morgen niet meer van toepassing zijn. Als verzorgende heb je een centrale positie en ben je een belangrijke schakel in het multidisciplinaire team.

Doelgroep
De scholing is bedoeld voor verzorgenden met kwalificatieniveau 3, die werkzaam zijn in de zorg die hun deskundigheid willen vergroten.
Gewenste vooropleiding: gediplomeerd verzorgende of vergelijkbaar niveau. De lesgroep bestaan uit 15-18 personen.

Studieprogramma
De scholing bestaat uit 4 modules, u kunt de volgende onderwerpen verwachten:

  • Wat is palliatieve zorg: ontstaan, begrippen, kaders en waar staan we nu.
  • Organisatie en continuÔteit van palliatieve zorg: regionaal en landelijk.
  • Symptoommanagement verdeeld over een aantal blokken: pijn, delier, benauwdheid, vocht en voeding, mondzorg.
  • Psychische en sociale aspecten van palliatieve zorg: existentiŽle zorg, delier, depressie, dementie, beslissingen rondom het levenseinde.
  • Zorg in de stervensfase.
  • Zorg voor de zorgenden.
  • Evaluatie, reflectie en bespreking van de eindopdracht.

De cursus is opgezet met behulp van de methodiek 'Signalering in de palliatieve fase'.
De methode biedt de verzorgende concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg. Het helpt de verzorgende bij het in kaart brengen en verwoorden van zorgproblemen en draagt bij aan kennis van symptomen in de palliatieve fase.

In alle leeractiviteiten wordt tevens aandacht besteed aan communicatie en ethiek. Iedere 2 weken is er ťťn bijeenkomst.
Ter overbrugging in de tijd zijn er kleine opdrachten om met de lesstof aan de slag te gaan.

Werkvorm
Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen: colleges, casuÔstiek-besprekingen, onderwijsleergesprekken en meetinstrumenten. Deze zijn getoetst aan de nieuwste richtlijnen van het IKNL, de Zorgmodule en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk. De deelnemers sluiten de module af met een afsluitende opdracht.

Studiebelasting
U krijgt voor en tijdens de scholing studieopdrachten. Per bijeenkomst kunt u rekening houden met gemiddeld 1.5 uur voorbereiding.

Cursusduur
De basismodule palliatieve zorg bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdagavond op de
volgende data: nader te bepalen.
De totale cursusduur, incl studiebelasting bedraagt 18 uur.

Locatie
Vereniging Het 'Witte Kerkje'
Dokter Kimmijserlaan 28
6741 DR Lunteren

Bewijs van deelname en accreditatie
De cursist ontvangt een bewijs van deelname na aanwezigheid bij alle bijeenkomsten en na het afsluiten van de eindopdracht met een voldoende. Deze cursus is bij Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) voor 13 punten geaccrediteerd.

Kosten
De kosten voor de totale basisscholing bedraagt Ä 275,00 per cursist.

Aanmelden
Kan op dit moment niet, klik hier.


DandelionTraining | DandelionZorg | Praktische informatie | Contact | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu