DandelionTraining


Ga naar de inhoudsopgave

Klachtenprocedure

Praktische informatie

DandelionTraining hecht aan tevreden relaties. De kwaliteit van onze nascholingen heeft dan ook een hoge prioriteit. Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat u een op- of aanmerking heeft op onze nascholingen. In dat geval nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. DandelionTraining doet haar uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Vindt u dat uw klacht niet juist is afgehandeld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de directie van DandelionTraining.

Hoe dient u een klacht in ?

1. Bij klachten over onze nascholingen wendt u zich bij voorkeur rechtstreeks tot uw eerste aanspreekpunt (b.v. de trainer) bij DandelionTraining zodat deze meteen actie kan ondernemen.

2. Een klacht dient schriftelijk per brief te worden gemeld binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht.

3. In de klacht dient duidelijk te worden vermeld:
a. de naam en het adres van degene die de klacht indient;
b. de dagtekening;
c. de datum waarop of de periode waarin de klacht is ontstaan;
d. de training of dienstverlening waarop de klacht betrekking heeft;
e. een volledige en nauwkeurige omschrijving van de klacht.

4. De brief stuurt u naar:
Klachtencommissie DandelionTraining
De Kweek 12
6741 ET Lunteren

Hoe behandelen wij uw klacht?

1. Uw klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
2. DandelionTraining neemt binnen 10 werkdagen contact met u op om de klacht met u door te nemen, waarbij getracht wordt direct tot een oplossing te komen.
3. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht.
4. De klacht wordt schriftelijk aan de klachtencommissie van VenVN voorgelegd.
De klachtencommissie bestaat uit minimaal vijf personen:

  • een onafhankelijk voorzitter/jurist plus
  • tenminste ťťn lid, namens de patiŽnten/cliŽnten (voorgedragen door de Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie)
  • tenminste ťťn lid namens de verpleegkundigen en verzorgenden (voorgedragen door Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland).


4. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle betrokken partijen.

5. Elke klacht wordt geregistreerd en bewaard gedurende een periode van 1 jaar, tenzij er gegronde redenen zijn om de gegevens langere tijd te bewaren.


DandelionTraining | DandelionZorg | Praktische informatie | Contact | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu