PALLIATIEVE SEDATIE & EUTHANASIE

DandelionTraining organiseert een basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden. 

De basisscholing is opgezet met behulp van de methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase’.
De methode biedt de verzorgende concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg.

Het helpt de verzorgende bij het in kaart brengen en verwoorden van zorgproblemen en draagt bij aan kennis van symptomen in de palliatieve fase.


De basismodule palliatieve zorg bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdagochtend van 09:00-12:15 uur.

Data volgt.

De kosten voor deze nascholing bedragen € 275,00 per persoon.

De basisscholing  is bij V&VN voor 12 punten geaccrediteerd.