top of page

ZINGEVING IN DE PALLIATIEVE FASE

DandelionTraining organiseert een scholing over zingeving in de palliatieve fase. 

Vragen die ontstaan bij ongeneeslijke ziekten kunnen gecompliceerd zijn. Wat vandaag geldt, kan morgen niet meer van toepassing zijn. Vragen zijn er voortdurend, problemen zijn zelden eenvoudig oplosbaar en worden door de betrokkenen vaak verschillend beleefd. Er zijn zorgen om het lijf, zorgen om het dagelijks leven, zorgen om elkaar. De psychische verwerking en zingeving in deze fase zijn gecompliceerd. Er kunnen gevoelens van angst, paniek, ontreddering, machteloosheid en zinloosheid optreden.

Er zijn vele ontwikkelingen in de palliatieve zorg, waarbij de dimensie psychische steun en begeleiding op het gebied van zingeving meer plaats krijgt in de ondersteuning en zorgverlening. De richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase heeft bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage geleverd aan het denken en handelen van de verpleegkundige en verzorgenden.

In deze scholing wordt de rol van verpleegkundigen en verzorgenden belicht met betrekking tot zingeving vraagstukken. Wat betekent zingeving, spiritualiteit en existentiële crisis en voor de kwaliteit van leven? Deze scholing biedt handvatten om te kunnen signaleren en verkennen wat de palliatieve patiënt en zijn naasten bezig houdt en hoe  je dit kunt integreren in de (proactieve) zorgplanning.

Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de rol van de verzorgenden en verpleegkundigen.

De datum van de training volgt. 

  

De kosten bedragen € 49,00 per persoon en de geaccrediteerd bij V&VN voor 3 punten. 

bottom of page