Omgaan met oorlogs-en geweldsgetroffenen in hun laatste levensfase

Op woensdag 9 december van 14.00 - 17.15 uur organiseert DandelionTraining een nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden over de zorg van ouderen met oorlogservaringen.  In Nederland leven in 2020 ongeveer 1.6 miljoen Nederlanders die de 2e wereldoorlog hebben meegemaakt. Veel mensen hebben in de Tweede Wereldoorlog ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Met het stijgen der jaren neemt de energie af die nodig is voor dit ‘wegstoppen’. Normale levensgebeurtenissen (‘life-events’) roepen herinneringen op aan traumatische gebeurtenissen en de daarbij behorende gevoelens van toen. Loslaten van het leven kan daarmee een moeilijk, pijnlijk en langdurig proces worden. Ook cognitieve achteruitgang en bewustzijnsvermindering dragen bij aan herbelevingen van traumatische ervaringen uit het verleden. 

De nascholing is wegens omstandigheden geannuleerd.

Indien u bent ingeschreven voor de nascholing, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd.

WACHTLIJST SCHOLING
9 december 2020
Aanhef
Functie

Bedankt voor uw aanmelding. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestigingsmail. Heeftt u deze niet onvangen, controleer uw Spam-map.