Omgaan met oorlogs-en geweldsgetroffenen in hun laatste levensfase

Op woensdag 9 december van 14.00 - 17.15 uur organiseert DandelionTraining een nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden over de zorg van ouderen met oorlogservaringen.  In Nederland leven in 2020 ongeveer 1.6 miljoen Nederlanders die de 2e wereldoorlog hebben meegemaakt. Veel mensen hebben in de Tweede Wereldoorlog ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Met het stijgen der jaren neemt de energie af die nodig is voor dit ‘wegstoppen’. Normale levensgebeurtenissen (‘life-events’) roepen herinneringen op aan traumatische gebeurtenissen en de daarbij behorende gevoelens van toen. Loslaten van het leven kan daarmee een moeilijk, pijnlijk en langdurig proces worden. Ook cognitieve achteruitgang en bewustzijnsvermindering dragen bij aan herbelevingen van traumatische ervaringen uit het verleden. 

Helaas, de nascholing is vol.

Wanneer je wenst kun je geplaatst worden op de wachtlijst. Wij zullen bij voldoende aanmeldingen de nascholing op een later moment herhalen. Wij nemen dan contact met je op. 

WACHTLIJST SCHOLING
9 december 2020
Aanhef
Functie

CONTACT

Postadres

De Kweek 12
6741 ET Lunteren


info@dandeliontraining.nl
06-10038522​

Adres nascholingslocatie:

Vereniging Het 'Witte Kerkje'
Dokter Kimmijserlaan 28
6741 DR Lunteren

Gerealiseerd door Studio Levien

Logo met ondertitel DandelionTraining .p

Disclaimer

 © 2008-2020 dandeliontraining.nl

Niets van deze site mag gekopieerd worden, zonder schriftelijke toestemming van DandelionTraining.