DandelionTraining


Ga naar de inhoudsopgave

Training en (na)scholing

DandelionTraining


DandelionTraining verzorgt trainingen (ook incompany), nascholingen, casu´stiekbesprekingen, workshops en bijdragen aan lesprogramma's over bijvoorbeeld:

  • Somatische aspecten: lichamelijke verzorging, mondzorg, pijn, dyspnoe, vocht & voeding, vermoeidheid, seksualiteit en intimiteit, dehydratie, obstipatie, jeuk, misselijkheid en braken;
  • Psychologische aspecten: angst, verdriet, coping, delier, depressie, dementie, verlies - en rouwverwerking, complementaire zorg, onmacht en existentiŰle crisis;
  • Omgevingszorg of sociale aspecten: afscheid nemen, autonomie en eigenwaarde, maatschappelijke houding ten aanzien van ziekte, verlies en dood en mantelzorg;
  • ExistentiŰle zorg: het herkennen, nemen van maatregelen, psychosociale en zinsgevingsvragen, angst en onmacht;
  • Communicatie: gesprekstechnieken, communicatie en sociale vaardigheden;
  • Stervensfase: stervensbegeleiding, palliatieve sedatie, euthanasie, zorgvuldige zorg rond het levenseinde, zorgpad stervensfase, nazorg begeleiding;
  • Zorg voor de zorgende: (intercollegiaal) intervisie, emotionele ondersteuning, mantelzorg, casu´stiekbespreking met behulp van de besluitvorming in de palliatieve fase en voor verzorgenden palliatief signaleren, anticiperen op de problematiek van zorgende familieleden;
  • Zorgco÷rdinatie: multidisciplinair overleg, zorgdiagnostiek, psychosociale systeembegeleiding, bieden van praktische ondersteuning, regionale doorverwijzing;

Ons aanbod breidt zich steeds uit.
Voor overleg en informatie kunt u contact opnemen met Debbie Nicolai, adviseur deskundigheidsbevordering DandelionTraining,
telefoon 06-10038522 of e-mail: info@dandelionzorg.nlNeem voor meer informatie contact met ons op !
DandelionTraining | DandelionZorg | Praktische informatie | Contact | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu