top of page

BASISSCHOLING PALLIATIEVE ZORG VOOR VERZORGENDEN

Elke dag hebben verzorgenden contact met zorgvragers in hun laatste levensfase. Als verzorgende wordt je voortdurend geconfronteerd met vragen en zorgproblemen. Deze zijn zelden eenvoudig oplosbaar en worden door betrokkenen vaak verschillend beleefd. Als verzorgende sta je naast de patiënt en diens naasten. Het verlenen van zorg op maat is hierin belangrijk. Het doel is om het de zorgvrager zo comfortabel mogelijk te maken; wat vandaag geldt, kan morgen niet meer van toepassing zijn. Als verzorgende heb je een centrale positie en ben je een belangrijke schakel in het multidisciplinaire team. De basisscholing is door zorgprofessionals ontwikkeld en mede gebaseerd op het kwaliteitskader palliatieve zorg. 

De basismodule palliatieve zorg bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdagochtend in Lunteren van

09:00-12:15 uur.

Data: nader te bepalen

De kosten voor deze scholing bedragen € 275,00 per persoon.

De accreditatie is bij V&VN voor 12 punten geaccrediteerd.

 

bottom of page