top of page

PALLIATIEVE SEDATIE & EUTHANASIE

Op donderdagavond 15 juni 2023 organiseert DandelionTraining een scholing over palliatieve sedatie & euthanasie. Palliatieve sedatie en euthanasie zijn niet meer weg te denken binnen de palliatieve zorg. Deze onderwerpen staan blijvend in de belangstelling. Op medisch en maatschappelijk niveau vinden continu ontwikkelingen plaats.

Het bespreken en de betrokkenheid bij palliatieve sedatie en euthanasie kunnen  bij verpleegkundigen en verzorgenden diverse vraagstukken oproepen. De behoefte aan actuele kennis, (mentale) ondersteuning voor zowel zorgvrager als zorgverlener en ethische vraagstukken zijn van belang.

Bij deze training wordt de herziene richtlijn palliatieve sedatie en euthanasie besproken. Een greep uit de onderwerpen: besluitvorming rond de indicatiestelling, regelgeving & procedure, uitvoering en welke specifieke verschillen zijn er.

Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de rol van de verzorgenden en verpleegkundigen.

De training is op donderdagavond 15 juni 2023 van 19:00-22:15 uur. 

  

De kosten bedragen € 49,00 per persoon en zijn geaccrediteerd bij V&VN voor 3 punten. 

   

bottom of page