top of page

ZORG

Begeleiden, coachen en ondersteunen bij ongeneeslijk ziek zijn

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING

In de afgelopen jaren kiezen steeds meer mensen er voor om thuis te blijven gedurende het gehele ziekteproces. De periode voor en tijdens het proces van ziek-zijn en sterven is voor ieder een zeer emotionele en ingrijpende periode. Wat vandaag geldt, kan morgen niet meer van toepassing zijn. Vragen zijn er voortdurend, problemen zijn zelden eenvoudig oplosbaar en worden door de betrokkenen vaak verschillend beleefd. 

 

De vragen die ontstaan bij levensbedreigende of terminale ziekten kunnen gecompliceerd zijn. Er zijn zorgen om het lijf, zorgen om de psychische verwerking en zingeving, zorgen om het dagelijks leven en zorgen om elkaar.

In sommige situaties kan het ingewikkeld zijn om deze problemen te hanteren. Psychosociale hulpverlening kan dan ondersteund zijn om de kwaliteit van leven te behouden.

​Dandelionzorg biedt ondersteuning en begeleiding voor u en uw naasten bij zingevingsvragen en verwerkingsproblematiek.

DandelionZorg.jpg
DandelionZorg handen.jpg

ONZE BEGELEIDING

De medewerker van DandelionZorg inventariseert de zorgbehoeften en begeleidt en ondersteunt u en uw naasten in het ziekteproces. Wij nemen de zorg niet over, maar coachen, coördineren en ondersteunen. Als specialist op het gebied van palliatieve zorg, rouw- en stervensbegeleiding zijn de medewerkers van DandelionZorg in staat praktisch en sociaal-emotioneel ondersteuning te bieden. 

Wanneer u meer informatie wenst of vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.​

NEEM CONTACT MET ONS OP

EEN AANTAL

VAN ONZE

PARTNERS

bottom of page