top of page

HARTFALEN IN DE PALLIATIEVE FASE

Op donderdagavond 10 november 2022 organiseert DandelionTraining een scholing over "Zorg voor de palliatieve patiënt met hartfalen".  Tijdens deze nascholing zal Judith van Dam, verpleegkundig specialist cardiologie in het ziekenhuis ZGV & DandelionTraining aan de hand van casussen, praktijkvoorbeelden en met behulp van achterliggende theorie ingaan op de specifieke zorg voor de palliatieve patiënt met hartfalen. Wanneer start de palliatieve fase bij hartfalen? Wat zijn de uitingsvormen van hartfalen in deze fase en wat kun je doen om de patiënt te begeleiden om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Advance care planning is daar een belangrijk hulpmiddel bij en welke rol hebben de verpleegkundige of verzorgende hierin? De scholing is interactief van opzet en praktisch toepasbaar. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen, deze zijn getoetst aan de nieuwste richtlijnen van het IKNL en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk. 

  

De training is op donderdagavond 10 november van 19:00-22:15 uur. 

  

De kosten bedragen € 49,00 per persoon en de geaccrediteerd bij V&VN voor 3 punten. 

bottom of page