top of page

HARTFALEN IN DE PALLIATIEVE FASE

 DandelionTraining organiseert op een scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden over

"Zorg voor de palliatieve patiënt met hartfalen".  

Tijdens deze scholing zal Saskia de Greef, cardiologie/research verpleegkundige, docent verpleegkunde & ervaringsdeskundige aan de hand van casussen, praktijkvoorbeelden en met behulp van achterliggende theorie ingaan op de specifieke zorg voor de palliatieve patiënt met hartfalen.  In deze bijeenkomst wordt ingegaan om de belangrijkste, relevante aspecten van hartfalen in de palliatieve levensfase.

 Wanneer start de palliatieve fase bij hartfalen?  Wat zijn de uitingsvormen van hartfalen in deze fase en wat kun je doen om de patiënt te begeleiden. Omdat hartfalen een forse beperking geeft op de kwaliteit van leven is goede advance care planning (ACP) van groot belang, welke rol hebben de verpleegkundige of verzorgende hierin? Daarnaast bespreken wij de belangrijkste medicatie bij hartfalen en natuurlijk staan wij stil bij de werkingen en bijwerkingen. De scholing is interactief van opzet en praktisch toepasbaar. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen, deze zijn getoetst aan de nieuwste richtlijnen, de kwaliteitskader palliatieve zorg en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk. 

  

Datum: volgt 

De kosten bedragen € 49,00 per persoon en de geaccrediteerd bij V&VN voor 3 punten. 

bottom of page