top of page

INVLOED VAN OORLOGS-EN GEWELDSERVARINGEN OP DE LAATSTE LEVENSFASE EN HET STERVENSPROCES

DandelionTraining  organiseert een training over de zorg van ouderen met oorlogservaringen.  Veel mensen hebben in oorlogen ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Met het stijgen der jaren neemt de energie af die nodig is voor dit ‘wegstoppen’.

Normale levensgebeurtenissen (‘life-events’) roepen herinneringen op aan traumatische gebeurtenissen en de daarbij behorende gevoelens van toen. Loslaten van het leven kan daarmee een moeilijk, pijnlijk en langdurig proces worden. Ook cognitieve achteruitgang en bewustzijnsvermindering dragen bij aan herbelevingen van traumatische ervaringen uit het verleden. 

  

De datum van de training volgt. 

  

De kosten bedragen € 49,00 per persoon en geaccrediteerd bij V&VN voor 3 punten. 

bottom of page