top of page

PIJNMANAGEMENT IN DE PALLIATIEVE FASE

 DandelionTraining organiseert op 27 september 2023 een scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden over "Pijnmanagement in de palliatieve management in de palliatieve fase".

 

Pijn is een veelvoorkomend symptoom in de palliatieve fase. Pijnklachten beïnvloeden de kwaliteit van het leven van de palliatieve patiënt doorgaans op een negatieve manier, het beïnvloed het denken, de mate van bewegen en eten, heeft invloed op de gemoedstoestand en persoonlijke relaties. Pijn veroorzaakt machteloosheid en zorgt zelfs voor onbegrip. Pijn heeft invloed op alle dimensies van het leven. Iedereen ervaart pijn op zijn eigen manier en daardoor is een persoonsgerichte aanpak essentieel. De vaak complexe problematiek, de brede patiëntencategorie en de diversiteit in zorg, maken het van belang dat verzorgenden en verpleegkundigen kennis en inzicht moeten hebben in pijn en pijnbestrijding, zodat zij optimale zorg kunnen verlenen, waardoor de kwaliteit van leven kan verbeteren. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: inzichten in de diversiteit van pijn, pijnbeleving, medicatie, niet-farmacologische interventies en wat doet pijn op de diverse dimensies.


 

 Datum: 27 september 2023 van 9.00-12.15 uur

De kosten bedragen € 49,00 per persoon en de geaccrediteerd bij V&VN voor 3 punten. 

bottom of page