top of page

DE STERVENSFASE

DandelionTraining  organiseert voor verpleegkundigen & verzorgenden een training over de stervensfase. 

Bij de zorg rond het sterven komen alle dimensies van palliatieve zorgverlening samen: het verlichten van de symptomen, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek, aandacht voor de naasten en een goede organisatie van zorg. Bij de stervensfase is de zorg gericht op comfort verlichting van het lijden en kwaliteit van het leven. Als zorgverlener word je geconfronteerd met uiteenlopende symptomen die zeer wisselend van aard kunnen zijn. Het hebben van de juiste kennis en kunde van de stervensfase fase is essentieel om zoveel als mogelijk een verstoorde stervensfase te voorkomen. Verschillende onderwerpen worden besproken, onder andere symptomen in de stervensfase: kenmerken stervensfase, reutelen, delier, dyspneu en pijn. Daarnaast wordt besproken, het behouden van regie met betrekking tot de eigen stervensfase, psychosociale begeleiding van de patiënt en naasten.

  

De datum van de training volgt. 

  

De kosten bedragen € 49,00 per persoon en accreditatie is aangevraagd bij V&VN. 

bottom of page