top of page

Dementie, Depressie & Delier
in de palliatieve fase

Het onderscheid tussen dementie, depressie en delier kan moeilijk te herkennen zijn in de palliatieve levensfase. Door de overlappende symptomen is het soms niet direct duidelijk met welk ziektebeeld je te maken hebt. Het stellen van een verpleegkundige diagnose en het nemen van de juiste interventies is hierdoor complex.

Tijdens deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij deze aandoeningen die  veel gemeenschappelijke kenmerken lijken te vertonen, de verschillen en overeenkomsten worden belicht. Welke cognitieve achteruitgangen en gedragskenmerken zie je bij deze ziektebeelden.

Het is van belang dat zorgverleners in staat zijn om problemen op dit vlak tijdig te signaleren en zorg op maat te kunnen leveren. 

De vaak complexe problematiek, de brede patiëntencategorie en de diversiteit in zorg, maken het van belang dat verzorgenden, verpleegkundigen en andere hulpverleners kennis en visie op palliatieve zorg in huis moeten hebben en deze bovendien moeten kunnen uitdragen.

 

  

De kosten bedragen € 49,00 per persoon en de geaccrediteerd bij V&VN voor 3 punten. 

bottom of page