top of page

SCHOLING

DandelionTraining geeft advies, scholingen, workshops en trainingen op het gebied van palliatieve zorgverlening aan hulpverleners waarbij de vaardigheden direct toepasbaar zijn in het werkveld. Ons onderwijsaanbod is gebaseerd op de allerlaatste inzichten in het vakgebied, we maken daarbij gebruik van de nieuwste richtlijnen palliatieve zorg.

WAT DOET DANDELION TRAINING?

Palliatieve zorg verlenen is een van de meest indrukwekkende facetten van ons beroep. Het doel is om het de zorgvrager zo comfortabel mogelijk te maken; wat vandaag geldt, kan morgen niet meer van toepassing zijn. Vragen zijn er voortdurend, problemen zijn zelden eenvoudig oplosbaar en worden door betrokkenen vaak verschillend beleefd. Het verlenen van zorg op maat is hierin belangrijk.

 

Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een centrale positie. De vaak complexe problematiek, de brede patiëntencategorie en de diversiteit in zorg maken het van belang dat verzorgenden, verpleegkundigen en andere hulpverleners kennis en visie op palliatieve zorg in huis moeten hebben.

De trainingen zijn interactief van opzet en praktisch toepasbaar. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen: colleges, casuïstiek-besprekingen, onderwijsleergesprekken en meetinstrumenten. Deze zijn getoetst aan de nieuwste richtlijnen van het IKNL en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk. Bij elke bijeenkomst hoor je welke nieuwe ontwikkelingen er op het gebied van palliatieve zorg zijn.

DandelionTraining scholing.jpg

ONZE SCHOLINGEN EN TRAININGEN ZIJN

PALLIATIEF EN PRAKTIJKGERICHT

Ze zijn ontwikkeld met en door deskundigen uit de praktijk. Ons aanbod breidt zich steeds uit.
Voor overleg en informatie kunt u contact opnemen met DandelionTraining. Voorbeelden van onze trainings- en scholingsonderwerpen zijn:  ​

SCHRIJF JE IN

bottom of page