SCHOLING

DandelionTraining geeft advies, scholingen, workshops en trainingen op het gebied van palliatieve zorgverlening aan hulpverleners waarbij de vaardigheden direct toepasbaar zijn in het werkveld. Ons onderwijsaanbod is gebaseerd op de allerlaatste inzichten in het vakgebied, we maken daarbij gebruik van de nieuwste richtlijnen palliatieve zorg.

WAT DOET DANDELION TRAINING?

De trainingen zijn interactief van opzet en praktisch toepasbaar. Bij elke bijeenkomst hoort u welke nieuwe ontwikkelingen er op het gebied van palliatieve zorg zijn.

 

Palliatieve zorg verlenen is een van de meest indrukwekkende facetten van ons beroep. Het doel is om het de zorgvrager zo comfortabel mogelijk te maken; wat vandaag geldt, kan morgen niet meer van toepassing zijn. Vragen zijn er voortdurend, problemen zijn zelden eenvoudig oplosbaar en worden door betrokkenen vaak verschillend beleefd. Het verlenen van zorg op maat is hierin belangrijk.

 

Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een centrale positie. De vaak complexe problematiek, de brede patiëntencategorie en de diversiteit in zorg maken het van belang dat verzorgenden, verpleegkundigen en andere hulpverleners kennis en visie op palliatieve zorg in huis moeten hebben.

DandelionTraining scholing.jpg

ONZE SCHOLINGEN EN TRAININGEN ZIJN

PALLIATIEF EN PRAKTIJKGERICHT

Ze zijn ontwikkeld met en door deskundigen uit de praktijk. Ons aanbod breidt zich steeds uit.
Voor overleg en informatie kunt u contact opnemen met DandelionTraining. Voorbeelden van onze trainings- en scholingsonderwerpen zijn:  ​

 • Algemene informatie palliatieve zorg

 • Basisscholing palliatieve zorg verzorgenden

 • Basisscholing palliatieve zorg verpleegkundigen

 • Stervensfase

 • Besluitvorming in de laatste levensfase

 • Zingeving & spiritualiteit 

 • Mondzorg

 • Pijn 

 • Palliatieve sedatie & euthanasie

 • Misselijkheid & braken 

 • Dyspnoe

 • Vocht & voeding 

 • Hartfalen

 • Delier, dementie en depressie 

 • Psychiatrische problematiek

 • Besluitvorming in de palliatieve fase voor verpleegkundigen 

 • Signalering in de palliatieve fase voor verzorgenden. 

 • Communicatie

 • Zorg voor de zorgenden.

SCHRIJF JE BIJ INTERESSE IN

CONTACT

Postadres

De Kweek 12
6741 ET Lunteren


info@dandeliontraining.nl
06-10038522​

Adres nascholingslocatie:

Vereniging Het 'Witte Kerkje'
Dokter Kimmijserlaan 28
6741 DR Lunteren

Gerealiseerd door Studio Levien

Logo met ondertitel DandelionTraining .p